ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ต้อนรับนักท่องเที่ยว“ชาวมาเลเซีย” เข้าพัก Betong Camping & Homestay ฉลองเทศกาลตรุษจีน

                    Betong Camping & Homestay ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จำนวน 16 ท่าน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผ่อนคลายกับบรรยากาศและสัมผัสอากาศหนาว สร้างรอยยิ้ม ความสุข และเพลิดเพลินจากกิจกรรมทำอาหารเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก อีกทั้งพื้นที่โดยรอบของโฮมสเตย์มีบรรยากาศดี เย็นสบาย ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และการรังสรรค์อาหารอร่อย มีความเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับบรรยากาศ อีกทั้งการบริการห้องพักที่มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย

                   Betong Camping & Homestay  อุโมงค์ปิยะมิตร 1  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่