ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

นักท่องเที่ยวต่างชาติ “ชาวมาเลเซีย” เข้าพัก Betong Camping & Homestay สัมผัสธรรมชาติและหมอกยามเช้า

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าพักโฮมสเตย์  Betong Camping & Homestay  5 ห้องนอนจำนวน 12 คน สัมผัสกับวิวบรรยากาศหมอกยามเช้า ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติต้นไม้ ภูเขา หมอกยามเช้า ทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับประทานผลไม้ (ทุเรียน) ขึ้นชื่อของเบตงรู้สึกชื่นชอบและมีความสุขกับการพักผ่อนที่โฮมสเตย์ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก อีกทั้งโฮมสเตย์มีบรรยากาศดีและได้ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อาหารอร่อย ห้องพักที่ดูดีมีความสะอาดเรียบร้อย ณ โฮมสเตย์ Betong Camping & Homestay อุโมงค์ปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนชื่นชมความสวยงามในพื้นที่โฮมสเตย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่โฮมสเตย์ อำนวยการโดยรศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่