ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงาน Health care and beauty ลงพื้นที่ทดลองการผลิตน้ำมันนวด

ผศ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์มุสตูรา ยะโกะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย พร้อมด้วยชุมชนปิยะมิตร 1 นำทีมลงพื้นที่ทำการทดลอ'การผลิตน้ำมันนวดของฐาน Health care and beauty  ทดลองการให้บริการผลิตภัณฑ์โฮมสเตย์เป็นผลิตภัณฑ์การให้บริการทางสุขภาพ มีส่วนประกอบ อาทิ เมทเทล พิมเสน การบูร ไพล ก้านพลู ขมิ้น น้ำมันมะกอก น้ำมันระกำ รากการบูร และราก 18 เจิ้น เป็นผลิตภัณฑ์การให้บริการทางสุขภาพด้วยสมุนไพรท้องถิ่นให้บริการนวดเท้าและนวดตัวและเน้นเท้าเป็นหลัก เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อำนวยการโดยรศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่