“บัญชีอาสา วันเด็กแห่งชาติ 63”

January 12, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 11 ม.ค. 2563 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมด้วยสาขาการเงินและการธนาคาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต “บัญชีอาสา วันเด็กแห่งชาติ 63” โดยนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันเก็บขยะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดยะลา ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแบนเนอร์เพื่อรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในวันเด็กแห่งชาติ และช่วยกันแชร์จากหน้าแฟนเพจ Accounting YRU