งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมงานกับสโมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจปีภาคเรียนที่ 2

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) อาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม ประชุมเตรียมงานกับสโมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง ปิน หลาง ชิง ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่