คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์