คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (ซา ลัค)

โปรดติตต่อฝ่ายอาคารและสถานที่ 

โทร : 0-7329-9699 ต่อ 11500

หรือทางเว็บไซต์นี้แล้วครับ --->>คลิ๊ก