คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (นัง กา) 23-303

 

โปรดติตต่อฝ่ายอาคารและสถานที่ 

โทร : 0-7329-9699 ต่อ 11500

หรือทางเว็บไซต์นี้แล้วครับ --->>  คลิ๊ก