คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาประจำงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาประจำงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณสมบัติดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

: ฟอร์มการรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาประจำงานพัฒนานักศึกษา ตามลิงค์นี้​  [[<<--สมัคร-->>]]

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่