คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์รับเกียรติบัตรจากรองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ในพิธีมอบรางวัลการประกวด Viral Clip "Save River คืนน้ำใส ให้แม่น้ำ คู คลอง"

แกลเลอรี่