คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด