คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ (24 ก.ย. 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 กิจกรรมในงาน มีการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจ มอบดอกไม้  และชมการแสดงจากคณาจารย์และบุคลากร ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่