คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การค้าสมัยใหม่

วันนี้ (25 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การค้าสมัยใหม่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่