คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. ร่วมพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิต

วันนี้ (24 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระปริตร พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้เกษียณอายุราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรพระ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่