คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น

วันนี้ (23 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธอาหาร กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “เรารักษ์ถิ่น” จัดขึ้นโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บูรณาการรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่น ร่วมจัดทำอาหาร ประกอบด้วย กล้วยทอด ขนมโค ไส้กรอกหอเกี๊ยว กือโป๊ะทรงเครื่อง และขนมจาก ณ ลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่