คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส แอนด์ ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และ Workshop การเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด