คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563

วันนี้ (14 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2563 โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน การแสดงความยินกับอาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมอบประกาศนียบัตรกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลประกันคุณภาพดีเด่น 2 หลักสูตร และรางวัลอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ดีเด่น 2 ท่าน และประชุมรายงานชี้แจ้งการดำเนินงานของคณะวิทยาการและความพร้อมในการจัด วจก.มรย.วิ่งรวมพลังรักษ์โลกครั้งที่ 2 และวาระอื่นๆ ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่