คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (14 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมพิจารณายุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่