คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. จัดทดสอบ Pretest ก่อนอบรมคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษา

วันนี้ (11 กันยายน 2563) อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดทดสอบการอบรม Pretest ก่อนอบรมคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษา เป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ นำไปสู่การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน TOEIC  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

 

แกลเลอรี่