คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดวิ่งรวมพลังรักษ์โลกครั้งที่ 2

วันนี้ (10 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน และหัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่วางแผนการจัดการจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดงานวิ่งรวมพลังรักษ์โลก ครั้งที่ 2 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่