คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพราะรักจึงอยากเจอ สาขาการตลาด “กิจกรรมปรับพื้นฐานด้าน Marketing และกิจกรรมพี่รักน้อง 2563


วันนี้ (9 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม “อบรมปฏิบัติการปรับพื้นฐานด้าน Marketing และกิจกรรมพี่รักน้อง 2560” ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมหลิว เหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่