คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด