คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน 3 อัตรา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด