คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการฐานการเรียนรู้ต้อนรับคณะนักเรียนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยส่งเสริมสันติสุขจังหวัดปัตตานี

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2563) ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยส่งเสริมสันติสุขจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมฐานการเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี และคณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ร่วมนำเข้าฐานการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่