คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญปี 2562 และโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาฯ (Reinvent) ปี 2565

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญปี 2562 และโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาฯ (Reinvent) ปี 2565 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่