คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด