คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจแด่มารดาของ ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ที่ถึงแก่กรรม

 

วันที่ 19 พ.ค.63  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและแสดงความอาลัยแด่ คุณแม่รัตนาวลี กาญจนมาลา มารดของ ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล ณ วัดเลียบ (สี่แยกป่าไม้) จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่