คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาการตลาดบูรณาการเรียนการสอนสู่การผลิตนวัตกรรมทางการตลาด นำสินค้าที่เป็นผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนผสมผสานวัตถุดิบที่แตกต่างจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านการตลาด

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) สาขาการตลาด โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เรื่อง Creative Product IMC Trade Fair Maketing  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม นวัตกรรมการตลาดของสาขาการตลาด โดยนำสินค้าที่เป็นผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนผสมผสานวัตถุดิบที่แตกต่างจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านการตลาด โดยมีสินค้าทั้งเสื้อผ้า อาหารและของใช้ภายในบ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งมีการประกวดให้กับนักศึกษาที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมจำวน 3 ประเภท 9 รางวัล ได้เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย  มูดอ คุณอนุวัฒน์ ละมุน และคุณวรรณะ ระเด่นอาหมัด เป็นคณะกรรมการในการประกวด ในนามของสาขาวิชาการตลาด ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับการพัฒนาของนักศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แกลเลอรี่