คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด