คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้พื้นที่ Easy English for Bakery & Beverage ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม

วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม อาจารย์ซูซัน หะมะ อาจารย์ประสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ผ่านการผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่ม สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านการมีส่วนร่วม นักเรียนผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ความสนุกและเรียนการทำเบเกอร์รี่ที่เป็นผลงานของตนเอง โดยมีน้องๆ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่