คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ พบปะผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2563) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พบปะผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ กุยช่ายเบตง  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่น้ำผึ้ง  น้ำผึ้งชันโรง เซรั่มน้ำผึ้ง

แกลเลอรี่