คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมนำเสนอโครงการงบบูรณาการภาคใต้ชายแดน กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันนี้ (ุ6 กพ. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอโครงการงบบูรณาการภาคใต้ชายแดน  กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลลูน ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่