คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด