คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติการสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติการสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด