คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด