คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมจัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่่อดิจิทัล สารคดีสั้น นำโดยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

(วันนี้ 23 ก.ย 2562)สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล สารคดีสั้น นำโดยอาจารย์ อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน

และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาหมัดอีสมะแอล แลสอเหาะ (ครูพี่บังแอล) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

แกลเลอรี่