คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สอบสัมภาษณ์งานสหกิจ

วันนี้ (11 กันยายน 2562) งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สอบสัมภาษณ์งานสหกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพบปะและให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมมังกีส และห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่