คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง ฯ เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวดหนังสั้น

นายนครินทร์ หะยีฮามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมทานตะวันจ้า เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Deep souy young film maker (เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ) ในการประกวดหนังสั้น จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ และอาจารย์สุไลณี อาแล

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่