คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (11 กันยายน 2562) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่