คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมหัวหน้าชุดแผนงานวิจัย ปี 64

วันนี้ (9 กันยายน 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมหัวหน้าชุดแผนงานวิจัย ปี 64 ติดตามการพัฒนาแผนงานวิจัยปี 2564 โดยอาจารย์นักวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการ

แกลเลอรี่