คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการชี้แจงการเทียบโอนรายวิชา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมชี้แจง เรื่อง “การเทียบโอนรายวิชา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62 ”  ของสาขาการจัดการ สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  ณ  ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่