คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีเสวนาศิษย์เก่า สู่นักศึกษาใหม่ ปี 62

วันนี้ 1 กรกฎาคม 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีเสวนาศิษย์เก่า สู่นักศึกษาใหม่ ในจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปรับพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนานักศึกษา  โดยได้รับเกียจติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัซลัน สุหลง ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ นางสาวดลยา วิโยทัย ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี นายภูมิพัฒน์ เจริงวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ นายอับดุลรอนี ยีกับจี ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ และนายกาญระวีวิท หะระตี ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

 

แกลเลอรี่