คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมตอนรับคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (20 ก.พ.61) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมตอนรับคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง Proud Coffee ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่