คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอเครื่องมือวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2562

วันนี้ (20 ก.พ.62) งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอเครื่องมือวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ และ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่