คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 62 และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

วันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 62 และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่