คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญสองศาสนาประจำปี 2562

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญสองศาสนาประจำปี 2562 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในพิธี นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญสองศาสนาประจำปี 2562ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยศาสนาพุทธทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังบรรยายธรรมมีการนิมนต์พระ จำนวน 5 รูป ส่วนคณาจารย์และบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกันละหมาดฮายัดและสวดดุอาร์ และมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ณ บริเวณชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่