คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยอดไปเลย!!! นักศึกษา วจก.มรย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Genius 2018

ยอดไปเลย!!! นักศึกษา วจก.มรย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Genius 2018

21 ธันวาคม 2561 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Genius 2018 แข่งขันวัดความรู้และประสบการณ์จริงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการแข่งขันบรรยายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม Game Based Learning และActivity Based Learning  โดยมีอาจารย์วัชระ ขาวสังข์ และทีมคณาจารย์สาขาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แกลเลอรี่