คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการ วันและเวลา มารับ BIB เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่ ๙ "กษัตริย์นักกีฬา"

แกลเลอรี่