คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 พ.ย.61) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 4 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่