คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 พ.ย.61) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและทีมงาน เข้าร่วมประชุมนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฏ์วงค์ ขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนหน่วยงานและเครือข่ายมหาวิทยลัยในภาคใต้เข้าร่วม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่